VERBİS’E KAYIT SÜRELERİ PANDEMİ SEBEBİ İLE BİR KEZ DAHA UZATILDI!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) 11 Mart 2021 tarihli kararı ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığını göz önüne alarak VERBİS’e kayıt süresini bir kez daha uzattı.

Kurul önceki kararlarının aksine bu kararı ile birlikte (i) yıllık çalışan sayısı 50’den daha fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den daha fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, (ii) ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile (iii) kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veri sorumluları arasındaki farklılaşmayı sona erdirerek tüm sektörler için son kayıt tarihini 31 Aralık 2021 olarak belirlemiştir.

Kurul bu kararı ile başta sağlık sektörü olmak üzere VERBİS’e kayıt sürecini tamamlamaya henüz hazır olmayan sektörleri kısmen rahatlatmış olmakla birlikte daha önce 30 Eylül 2020’de kayıt süresi sona eren, yıllık çalışan sayısı 50’den daha fazla veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den daha fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının halihazırda geçmiş olan kayıt süresini de uzatarak kafa karışıklığına sebep olmuştur.

Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçin;

Furkan Ökse | furkan.okse@kyolegal.com