Category: Veri Koruma Hukuku

KİŞİSEL VERİLERİN YURTDIŞINA AKTARILMASINDA YENİ DÖNEM

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) bugün (10.07.2024) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik taslağı 9 Mayıs 2024’te kamuoyuna sunularak görüşlere açılmıştı. Ancak Yönetmelik ve Taslak karşılaştırıldığında Yönetmelik’in birkaç ibare dışında aynı kaldığı görülmekte. Taslak ile Yönetmelik arasındaki en önemli değişiklik standart sözleşmelerin bildirimine ilişkin yükümlülüğün genişletilmesi oldu. Yönetmelikteki yeni

KVKK Değişikliği

KVKK Değişikliği ve Adım Adım GDPR

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”) hazırlanarak 16 Şubat 2024 tarihinde komisyona sunulmuş ve 12.03.2024 tarihinde Resmi Gazete’de değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik veri koruma hukuku (“KVK”) bakımından uzun zamandır beklenen ve uygulamada da sorunlara yol açan birtakım hususlara çözüm getirecek gibi görünmektedir. Zira

YAPAY ZEKA’NIN HUKUKEN DEĞERLENDİRİLMESİ: VERİ KORUMA HUKUKU

1-         Yapay Zekâ Teknolojisi Nedir?   Yapay zekâ, bilgisayarların ve sistemlerin insan benzeri düşünme ve öğrenme yetenekleri sergilemesini amaçlayan bir teknolojidir. Bu teknoloji; veri analizi, desen tanıma, özerk karar verme ve problemleri çözme gibi insan zekasıyla ilişkilendirilen görevleri gerçekleştirmek için tasarlanmış algoritmaları ve modelleri içerir. 2-         Yapay Zekâ Nasıl Çalışır? Özellikle “generative” yapay zekâ denilen

AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL VERİ ERİŞİMİ VE ÖDEMELER PAKETİ BAŞLIKLI MEVZUAT ÖNERİLERİ VE PSD-3 DÜZENLEMESİ

            Avrupa Komisyonu (“Komisyon”), ilk Ödeme Hizmetleri Direktifini (Payment Systems Directive) (“PSD”) 2009 yılında yürürlüğe koymuş ardından 2018 yılında PSD 2 adı altında mevcut düzenlemelere bazı güncellemeler yapılması ve değişikliklere gidilmesi söz konusu olmuştu. Bu düzenlemelerin Türkiye’deki ekosisteme etkisi hakkındaki yazımıza linkten erişim sağlayabilirsiniz.             28 Haziran 2023’te ise Komisyon, finansal veri erişimi ve ödemeler

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KURULU’NUN TİKTOK KARARI IŞIĞINDA: Aydınlatma Yükümlülüğü, Açık Rıza ve ilk kez “Çocuğun Rızası”

Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) geçmişte yüksek idari para cezaları da içeren Facebook, WhatsApp ve Google kararları ile sosyal medya platformlarını yakın takibe aldığını ortaya koymuştu. Kurul 1 Mart 2023 tarihinde yayımlanan 2023/134 sayılı kararı (“Karar”) ile, medyada yer alan haberler ve kendisine gelen şikayetler doğrultusunda resen harekete geçerek TikTok Pte. Ltd.’iyi (“TikTok”) de hakkında

VERİ KORUMA GÖREVLİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. PEKİ, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

6 Aralık 2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmi Gazete ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylelikle “veri koruma görevlisi” kavramı hakkında mevzuatımızda ilk kez bir düzenleme yapılmışsa da Tebliğ’de yer alan ifadelerin net olmaması; Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin pek çok soru

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?