Category: İnternet Hukuku

VERİ KORUMA GÖREVLİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI. PEKİ, SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

6 Aralık 2021 tarihli ve 31681 sayılı Resmi Gazete ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) tarafından Personel Sertifikasyon Mekanizmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Böylelikle “veri koruma görevlisi” kavramı hakkında mevzuatımızda ilk kez bir düzenleme yapılmışsa da Tebliğ’de yer alan ifadelerin net olmaması; Tebliğ’in uygulanmasına ilişkin pek çok soru

İNTERNET HUKUKU EKSENİNDE KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİ

A. Giriş Kişilik hakkı; kişinin, toplum içindeki saygınlığını ve kişiliğini özgür bir şekilde geliştirmesini temin eden unsurların tamamı üzerindeki haklarıdır1.  Bir kişinin hak, değer ve varlıkları gibi tüm ögeler; o kişinin kişilik haklarını oluşturmaktadır.  Bu üst kavramı hukuken daha derinden incelemek gerekirse, kişilik hakları; bir bireyin doğumuyla birlikte kazandığı ve üzerine kişisel gelişimiyle birlikte her

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?