Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

Ana Sayfa Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

KYO Legal olarak şirketler hukuku ve kurumsal yönetim alanlarında yerli ve yabancı ortaklı şirketlere, günlük faaliyetleri ile ilgili karşılaşabilecekleri her türlü hukuki konuda dava ve icra takiplerinin yürütülmesinden çeşitli iş ve işlemlerin ticaret sicilinde tescil edilmesi aşamaları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Bu kapsamda hukuk büromuzun, anonim ve limited şirketler başta olmak üzere kurumsal müvekkillerine verdiği hizmetlerin en önemlileri şu şekildedir:

 • Vergi daireleri ve ticaret sicili nezdindeki işlemler ile kuruluş evrakının hazırlanması başta olmak üzere şirket kuruluş işlemlerinin takibi;
 • Şube ve irtibat bürosu açılış işlemleri ile şirket merkezi nakil işlemlerinin takibi;
 • Olağan ve olağanüstü genel kurul ile yönetim kurulu toplantılarının yürütülmesi;
 • Bölünme, birleşme ve tür değiştirme gibi yeniden yapılandırma süreçlerinin yürütülmesi;
 • Sermaye artırım ve/veya sermaye azaltımı işlemlerinin tamamlanması;
 • Pay sahiplerinin opsiyon haklarının (alım hakkı, satım hakkı vb.) kullanılmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetleri dahil olmak üzere pay devir işlemlerinin yürütülmesi;
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatının alınması;
 • Temsil ve ilzama ilişkin kararların hazırlanması ile yöneticilerin atanması ve/veya yöneticilerin görevden alınması;
 • Kiralama, satış, iş sözleşmeleri gibi şirketin işleyişi sebebiyle taraf olduğu sözleşmelerin hazırlanması, tadili ile hukuki risklerinin tespiti ve
 • Noter nezdinde yürütülecek işlemler dahil olmak üzere vekaletname, imza sirküleri gibi şirketin işleyişi için gerekli evrakın hazırlanması.

Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçin:

Gamze Müge Kan

Türkiye, Ortak Avukat

Profili Görüntüle

Hukuki Danışmanlık Formu

  Açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz

  Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?