Faaliyet Alanları

Ana Sayfa Faaliyet Alanları

Aile Hukuku

KYO Legal olarak aile hukuku ile düzenlenen alanlarda yaşanan tüm uzlaşmazlıklarda süratli ve çözüm odaklı hizmet vermekteyiz.

Birleşme ve Devralmalar

Hukuk büromuz, birleşme ve devralma süreçlerinin yürütülmesinde gerek stratejik ve finansal yatırımcılardan gerekse satıcılardan oluşan müvekkillerine, müzakerelerin başlangıcından kapanış sonrasındaki işlemlerin tamamlanmasına kadar her aşamada hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Ceza Hukuku

KYO Legal olarak uzman kadromuz ile ceza hukuku alanında mevzuata ve mahkeme kararlarına dayanan geniş bilgiyi profesyonel olarak uygularken insan hak ve özgürlüklerine verdiğimiz değer ile müvekkillerimize titiz, sonuç odaklı, başarılı ve etkin bir hizmet sunmaktayız.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

KYO Legal olarak mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülklerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık, Kira Uyuşmazlıklarında Kiracı ve Ev Sahibi tarafların temsili ile tahliye süreçlerinin yürütülmesi, ilgili işlemlerin idari mercilerde yürütülmesi yönünde danışmanlık ve hukuki destek ile gayrimenkul ve inşaat hukukundan kaynaklı ihtilaflarda; gereğinde mimar, mühendis ve harita mühendislerinin uzmanlıklarından da faydalanarak, kapsamlı ve nitelikli hizmet sunmaktadır.

Girişim Sermayesi (Start-up) Hukuku

Hukuk büromuz, gerek girişimci gerekse yatırımcı vekili olarak (seed stage) – çekirdek aşamasından olası bir (exit) aşamasına kadar tüm süreci girişim yatırımlarının özel finansal ihtiyaçlarını ve ekosistemi gözeterek yürütmektedir.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

KYO Legal, iş ve sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesinde gerek işçi gerekse işveren tarafa avukatlık hizmeti verirken bir yandan, kurumsal müvekkillerine mevzuata uygun şekilde faaliyette bulunması için hukuki danışmanlık hizmeti de sunmaktadır.

Şirketler Hukuku ve Kurumsal Yönetim

KYO Legal olarak şirketler hukuku ve kurumsal yönetim alanlarında yerli ve yabancı ortaklı şirketlere, günlük faaliyetleri ile ilgili karşılaşabilecekleri her türlü hukuki konuda dava ve icra takiplerinin yürütülmesinden çeşitli iş ve işlemlerin ticaret sicilinde tescil edilmesi aşamaları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz.

Sözleşmeler Hukuku

KYO Legal olarak yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin beklenti ve ihtiyaçlarına uygun nitelikte sözleşmelerin müzakere aşamasından imzaların tamamlanması süreçlerine kadar hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Veri Koruma Hukuku

Başta Kişisel Verileri Koruma Hukukuna uyum projeleri olmak üzere hukuk büromuz, hem Türk mevzuatı hem de Avrupa Birliği mevzuatı ve uygulamasından beslenen zengin bilgi birikimine sahip ekibiyle tam kapsamlı şekilde hukuki danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?