Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Ana Sayfa Gayrimenkul ve Kira Hukuku

KYO Legal olarak mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara mülklerinin devri ve yönetimi konularında danışmanlık, ilgili işlemlerin idari mercilerde yürütülmesi yönünde danışmanlık ve hukuki destek ile gayrimenkul ve inşaat hukukundan kaynaklı ihtilaflarda; gereğinde mimar, mühendis ve harita mühendislerinin uzmanlıklarından da faydalanarak, kapsamlı ve nitelikli hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda sunulan hizmetlerimizden bazıları şu şekildedir:

 • Kooperatif işlemleri;
 • İpotek ve intifa tesisi ve fek ve terkin işlemleri ile diğer ayni hak tesis ve terkini;
 • Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili hukuki ihtilafların çözümü ile riskli yapıların yıkım ve yeniden inşa sürecinde maliklere hukuki destek sağlanması;
 • Ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi hizmetleri;
 • Vakıf taşınmaz tahsis işlemleri;
 • Tapu iptal ve tescil davaları;
 • Meni müdahale ve ecrimisil davaları;
 • İzale-i şüyu davaları (ortaklığın giderilmesi);
 • Kiralama sözleşmeleri;
 • Tahliye davaları;
 • Kira tespit ve uyarlama davaları;
 • Gayrimenkul ekspertiz sistemleri;
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi;
 • Kamulaştırmasız el atma davaları;
 • Kamulaştırma-Bedel tespit ve tescil davaları;
 • Kamulaştırma-İdari işlemin iptali davaları;
 • Müşterek mülkiyet ve/veya iştirak halinde mülkiyetten doğan uyuşmazlıklar;
 • Orman Hukuku ve orman arazilerine ilişin, 2B uygulaması veya başka sebeplerle idare tarafından açılan davalar, tapusu mahkeme kararıyla iptal edilen 2B niteliğindeki taşınmazlar veya orman sınırlarında kalan taşınmazlara ilgili davalar ve
 • İmar mevzuatından kaynaklanan idari ve hukuki ihtilafların çözümü.

Daha Fazla Bilgi İçin Lütfen İletişime Geçin:

Furkan Ökse

Türkiye, Ortak Avukat

Profili Görüntüle

Hukuki Danışmanlık Formu

  Açıklama metnine buradan ulaşabilirsiniz

  Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?