Category: Law Articles

Cevap Dilekçesi Yazan Bir İnsan Eli

CEVAP DİLEKÇESİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKENLER

CEVAP DİLEKÇESİ SÜRESİ VE DAHA FAZLASI Dava ve cevap dilekçeleri hukuk davalarının temelini oluşturan dilekçelerdir. Dava dilekçesi; davayı açmak için hazırlanan ve Davacının talep ve iddialarını içerir. Cevap dilekçesi ise bu talep ve iddialara cevap vermek amacı ile yazılarak mahkemeye ibraz edilen dilekçedir. Cevap dilekçesi sunan kişi Davalı konumundadır. Bu yazımızda dilekçeye cevap verme süresi,

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 29 Aralık 2022 tarihinde 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) Temmuz ayında yapılan değişikliklerden sonra Yönetmelik’in yayınlanması sektörde bir süredir beklenmekteydi. Pazar yerlerini regüle eden ve hareket serbestilerini sınırlayan pek çok düzenleme getiren Kanun ve

ÖDEMELERDE KRİPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 NİSAN 2021’DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 16 Nisan 2021 tarihli ve 31456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.  Kripto varlıkların Türkiye’de kullanımı konusuna çeşitli kısıtlamalar getiren Yönetmelik, 30 Nisan 2021’de yürürlüğe girecek. Yönetmelik ile ilk defa, Türk mevzuatında “kripto varlık”ın tanımı yapılmıştır.  Buna göre kripto varlıklar, dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılmak

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

10 Mart 2021 tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazete ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girerek evden ve iş yeri dışından çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelik’in amacı özellikle covid-19 salgını ile daha yaygın olarak uygulanmaya başlayan uzaktan çalışmanın yöntemini, uzaktan çalışma yapılamayacak işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİ PANDEMİ SEBEBİ İLE BİR KEZ DAHA UZATILDI!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul“) 11 Mart 2021 tarihli kararı ile; ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (“VERBİS“) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığını göz önüne alarak VERBİS’e kayıt süresini bir kez daha uzattı. Kurul önceki kararlarının aksine bu kararı ile birlikte (i)

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?