Category: İş Hukuku

Fazla Çalışma Ücreti

Fazla Çalışma Ücretinin Maaş Ödemesine Dahil Olduğu Kararlaştırılabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi kapsamında kural olarak haftalık çalışma süresi kırk beş saat olarak belirlenmiştir. İş hukuku kapsamında, denkleştirme uygulanan haller hariç olmak üzere, haftalık kırk beş saati aşan çalışma fazla çalışma olarak nitelendirilmekte ve işçiye fazla çalıştığı her bir saat için normalde ödenen saatlik ücretin bir buçuk katının ödenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte

Kıdem Tazminatı

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem Tazminatı Nedir? Bir işçinin, bir işverene ait işyerlerinde çalıştığı sürenin toplamına işçinin kıdemi denmektedir. Kıdem tazminatı ise 4857 Sayılı İş Kanunu’nda tanımlandığı şekilde iş gören işçinin, işveren bünyesinden ayrılırken işyerinde kazandığı kıdeme karşılık işveren tarafından toplu bir şekilde kendisine ödenen paraya verilen isimdir. Kıdem tazminatına hak kazanmak için işbu yazımızda yer vereceğimiz birtakım şartların

REKABET YASAĞI VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Rekabet etmeme şartları günümüzde sektör ayırt etmeksizin ve gerekli olup olmadığına bakılmaksızın neredeyse her iş sözleşmesinde kendine yer bulmaktadır. Her ne kadar çoğu zaman ilgili maddeler işveren tarafın her şeyi yasaklamak arzusu ile şekillense de pek çok kez ilgili maddelerin yargılama sonucu geçersiz sayıldığına tanık oluyoruz. Peki, rekabet sözleşmesi nedir ve geçerli sayılabilmesi için hangi

STARTUP HUKUKU ÜZERİNE-3: Çalışanların Şirkette Hisse Edinmesi Yöntemlerinden Vesting

Şirketler, çalışanlarının gerek motivasyonunu arttırmak gerekse şirkete olan bağlılıklarını güçlendirmek için çalışanlarını şirketlerine belirli koşullarla ortak yapabilirler. Böylece çalışanın şirkete olan sadakati artmakta; bu sayede çalışana ve şirkete avantaj sağlanmaktadır. Çalışana hisse edindirme, genel olarak global ölçekteki şirketler tarafından kullanılmakta ise de Türkiye’de startup ekosisteminin gelişmesi ile birlikte girişim şirketlerince de sıklıkla başvurulan bir yöntem

İŞ HUKUKU BAĞLAMINDA BASIN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN YASAL HAKLARI

Hukuk sistemimiz; basın emekçilerinin özel durumlarını gözeterek 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun (“Basın İş Kanunu”  veya “Kanun”) ile iş ilişkilerini ayrı bir kanun ile düzenlemiştir. Basın İş Kanunu’na tabi çalışanlar hakkında Basın İş Kanunu uygulanmakta ancak Basın İş Kanunu’nda düzenlenmemiş hallerde ise 4857 sayılı İş Kanunu’na gidilmektedir. Basın İş

UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

10 Mart 2021 tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazete ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girerek evden ve iş yeri dışından çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir. Yönetmelik’in amacı özellikle covid-19 salgını ile daha yaygın olarak uygulanmaya başlayan uzaktan çalışmanın yöntemini, uzaktan çalışma yapılamayacak işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?