Category: Şirketler Hukuku

GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARI: ŞİMDİ NEREDEYİZ?

A- GİRİŞ Türkiye’de bir süredir girişimcilik ekosistemi ile sermaye piyasalarını buluşturma noktasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda öncelikle 18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Akabinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi (“BIST”) tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ DÜZENLEMELERİ; TTK- 198 BİLDİRİMİ

ANONİM ŞİRKETLERDE TTK 198 UYARINCA PAY DEVİRLERİ  A. GİRİŞ Anonim şirketlerdeki pay devirleri kamuya açıklık prensibi içerisinde değerlendirildiğinden kural olarak tescil ve ilana tabi değildir. Bununla birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği (“TSY”)  düzenlemelerinde belirlenen oranların varlığı halinde, istisnai olarak

REKABET YASAĞI VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

Rekabet etmeme şartları günümüzde sektör ayırt etmeksizin ve gerekli olup olmadığına bakılmaksızın neredeyse her iş sözleşmesinde kendine yer bulmaktadır. Her ne kadar çoğu zaman ilgili maddeler işveren tarafın her şeyi yasaklamak arzusu ile şekillense de pek çok kez ilgili maddelerin yargılama sonucu geçersiz sayıldığına tanık oluyoruz. Peki, rekabet sözleşmesi nedir ve geçerli sayılabilmesi için hangi

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ

A- GİRİŞ 28 Haziran 2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (“Tebliğ”), kısaca sermaye piyasası araçlarının satış, dağıtım ve teslim esaslarını düzenlemekte olup sermaye piyasası araçlarının satış esasları bu Tebliğ ile şekillenmektedir. Sermaye piyasası aracı tanımlaması, bir üst kavramdır. Bu kapsamda Tebliğ, yalnızca pay (hisse) satışını değil,

STARTUP HUKUKU ÜZERİNE-3: Çalışanların Şirkette Hisse Edinmesi Yöntemlerinden Vesting

Şirketler, çalışanlarının gerek motivasyonunu arttırmak gerekse şirkete olan bağlılıklarını güçlendirmek için çalışanlarını şirketlerine belirli koşullarla ortak yapabilirler. Böylece çalışanın şirkete olan sadakati artmakta; bu sayede çalışana ve şirkete avantaj sağlanmaktadır. Çalışana hisse edindirme, genel olarak global ölçekteki şirketler tarafından kullanılmakta ise de Türkiye’de startup ekosisteminin gelişmesi ile birlikte girişim şirketlerince de sıklıkla başvurulan bir yöntem

STARTUP HUKUKU ÜZERİNE-1: Convertible Note

Convertible Note Nedir? Startup ekosisteminde son zamanlarda sıklıkça kullanılan bir yatırım yöntemi olan Sermayeye Dönüştürülebilir Finansman (Convertible Note) aslında çekirdek aşamadaki girişimlerin kısa vadeli ve düşük faiz oranlı borçlandırılması ile finansman sağlanmasıdır. Böylece girişimci, başlangıç aşaması için ihtiyaç duyduğu finansmanı kolayca alabilirken yatırımcı da diğer yatırım turu için bazı imtiyazlara hak kazanır. Yatırımcı, ancak girişim

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?