Category: Ticaret Hukuku

GİRİŞİM SERMAYESİ PAZARI: ŞİMDİ NEREDEYİZ?

A- GİRİŞ Türkiye’de bir süredir girişimcilik ekosistemi ile sermaye piyasalarını buluşturma noktasında heyecan verici gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda öncelikle 18 Mayıs 2023 tarihli ve 32194 sayılı Resmi Gazete’de II-16.3 sayılı Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Akabinde Borsa İstanbul Anonim Şirketi (“BIST”) tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK: İLANLARDAKİ SATIŞ FİYATINA LİSTE FİYATI SINIRLAMASI

İkinci el otomobillerin satışının, aynı otomobillerin liste fiyatına kıyasla daha yüksek fiyattan alım satımının yapılması; bir süredir gündemi meşgul eden bir konuydu. Bu kapsamda ikinci el motorlu kara taşıtlarının (“İkinci El Araçlar”) satışına ilişkin getirilen düzenlemelere bugün (6 Temmuz 2023) bir yenisi daha eklendi. Başta otomobil olmak üzere İkinci El Araçlar’ın satışına ilişkin yürürlükte olan

ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE DEVRİ DÜZENLEMELERİ; TTK- 198 BİLDİRİMİ

ANONİM ŞİRKETLERDE TTK 198 UYARINCA PAY DEVİRLERİ  A. GİRİŞ Anonim şirketlerdeki pay devirleri kamuya açıklık prensibi içerisinde değerlendirildiğinden kural olarak tescil ve ilana tabi değildir. Bununla birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği (“TSY”)  düzenlemelerinde belirlenen oranların varlığı halinde, istisnai olarak

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ

A- GİRİŞ 28 Haziran 2013 tarihli ve 28691 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (“Tebliğ”), kısaca sermaye piyasası araçlarının satış, dağıtım ve teslim esaslarını düzenlemekte olup sermaye piyasası araçlarının satış esasları bu Tebliğ ile şekillenmektedir. Sermaye piyasası aracı tanımlaması, bir üst kavramdır. Bu kapsamda Tebliğ, yalnızca pay (hisse) satışını değil,

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?