Category: Tüketici Hukuku

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN’A EKLENEN MADDELERİN İPTALİ İSTEMİ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN REDDEDİLDİ.

13 Temmuz 2023 tarihli, E. 2022/109, K. 2023/125 sayılı Anayasa Mahkemesi(“AYM”) kararı, 22 Eylül 2023 tarihli 32317 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu AYM kararı ile 7 Temmuz 2022 tarihli ve 31889 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7416 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 23 Ekim 2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik

İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITLARININ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK’TE DEĞİŞİKLİK: İLANLARDAKİ SATIŞ FİYATINA LİSTE FİYATI SINIRLAMASI

İkinci el otomobillerin satışının, aynı otomobillerin liste fiyatına kıyasla daha yüksek fiyattan alım satımının yapılması; bir süredir gündemi meşgul eden bir konuydu. Bu kapsamda ikinci el motorlu kara taşıtlarının (“İkinci El Araçlar”) satışına ilişkin getirilen düzenlemelere bugün (6 Temmuz 2023) bir yenisi daha eklendi. Başta otomobil olmak üzere İkinci El Araçlar’ın satışına ilişkin yürürlükte olan

ELEKTRONİK TİCARET ARACI HİZMET SAĞLAYICI VE ELEKTRONİK TİCARET HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), 29 Aralık 2022 tarihinde 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da (“Kanun”) Temmuz ayında yapılan değişikliklerden sonra Yönetmelik’in yayınlanması sektörde bir süredir beklenmekteydi. Pazar yerlerini regüle eden ve hareket serbestilerini sınırlayan pek çok düzenleme getiren Kanun ve

SOSYAL MEDYA ETKİLEYİCİLERİ TARAFINDAN YAPILAN TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR HAKKINDA KILAVUZ YAYIMLANDI. PEKİ KILAVUZ NELER GETİRİYOR?

4 Mayıs 2021 tarihinde Reklam Kurulu (“Kurul”) tarafından hazırlanmış olan Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Hakkında Kılavuz (“Kılavuz”) Kurul kararı ile yürürlüğe girerek Ticaret Bakanlığınca 5 Mayıs 2021’de yayımlandı. Kılavuz, genel anlamıyla “Influencer Marketing” uygulamalarının düzenlemekte ve bu uygulamaların ne şekilde yapılacağına dair usulleri düzenlemektedir. Influencer Marketing Nedir? Sosyal

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?