UZAKTAN ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

10 Mart 2021 tarihli ve 31419 Sayılı Resmi Gazete ile Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (“Yönetmelik”) yürürlüğe girerek evden ve iş yeri dışından çalışmanın usul ve esasları belirlenmiştir.

Yönetmelik’in amacı özellikle covid-19 salgını ile daha yaygın olarak uygulanmaya başlayan uzaktan çalışmanın yöntemini, uzaktan çalışma yapılamayacak işleri, verilerin korunması ve paylaşılmasına ilişkin işletme kurallarının uygulanmasını ve uzaktan çalışmanın usul ve esaslarını belirlemektir. Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 14’üncü maddesine istinaden yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik uyarınca uzaktan çalışmaya ilişkin akdedilecek iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır. Bu sözleşmede (i) işin tanımı, (ii) yapılma şekli, (iii) işin süresi ve yeri, (iv) ücret ve ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, (v) işveren tarafından sağlanan iş araçları, (vi) ekipman ve bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, (vii) işverenin işçiyle iletişim kurması ile (viii) genel ve özel çalışma şartlarına yer verilmelidir. İşverenler; mal ve hizmet üretimi için gerekli ekipmanları çalışanlarına sağlayacak ve ilgili ekipmanları tutanak altına almak sureti ile ilgili çalışana teslim edeceklerdir. Ayrıca Yönetmelik’te fazla mesaiye ilişkin olarak genel hükümlere tabii olunacağı ve Kanun’daki sınırlamalara bağlı kalınması gerektiği de vurgulanmıştır.

İş ilişkisi yukarıda belirtilen gibi doğrudan çalışma sözleşmesi ile kurulabileceği gibi halihazırda iş yerinde çalışan bir işçinin iş sözleşmesinin, işverenle anlaşılması halinde uzaktan çalışma sözleşmesine dönüştürülebilmesine imkan tanınmıştır. Yönetmeliğin 14’üncü maddesine göre işçinin uzaktan çalışma talebini yazılı şekilde işverene yapması gerekir. Bu talep işverence değerlendirilir ve otuz gün içerisinde işçiye, talebin yapıldığı usulle bildirilir.

Yönetmelik uyarınca tehlikeli kimyasal madde ve radyoaktif maddelerle çalışma, bu maddelerin işlenmesi veya söz konusu maddelerin atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma işlemlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacağı belirtilmiştir.

Daha fazla bilgi için lütfen irtibata geçin;

Gamze Müge Kan | gamze.kan@kyolegal.com