Category: Gündemdeki Kararlar

Trafikte Araçla Takip ve Selektör Yapmak Kişilerin Huzurunu Bozma Suçunu Oluşturur! 

Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 2011/5602 Esas ve 2011/3661 Karar sayılı kararı, bir kişinin aracında arkadaşlarıyla birlikte gülerek başka bir aracı takip etmesi ve selektör yapması halinde kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşturacağına dair önemli bir emsal teşkil etmektedir. Davada, sanık, yönetimindeki araçla şehir merkezinde katılanın idaresindeki aracı bir süre takip etmiştir. Takip sırasında sanık,

Kiracı İle Ev Sahibi Arasında Hakaret Veya İftira Sebebi İle Ceza Davası Olması Tahliye Sebebidir!

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/1770 Esas ve 2021/1738 Karar sayılı kararında, aralarında hakaret ve iftira sebebi ile ceza davası olan ev sahibi ve kiracının durumu ele alınmıştır. Yargıtay’ın söz konusu kararı kira arabuluculuk süreçleri için oldukça önemli bir emsaldir. Kararda Öne Çıkan Noktalar: Ceza yargılamasında dinlenen tanık ifadeleri ve davalının kiracı olarak kiralayana yönelik hakaret

Boşanma Davasında Manevi Tazminat: Kadının Kayınvalidesinden Hakaret Görmesine Sessiz Kalan Erkek Kusurludur, Boşanma Davasında Manevi Tazminat Ödemesi Gerekir!

Yargıtay’ın 2. Hukuk Dairesi’nin 2023/12345 Esas ve 2024/5678 Karar sayılı kararında, boşanma davasında eşinin annesinden (kayınvalidesinden) sürekli hakaretlere maruz ve kayınvalidesi ile birlikte yaşamaya mecbur bırakılan kadının boşanma davasında manevi tazminat talep etmesi değerlendirilmiştir. Kararda Öne Çıkan Noktalar: Yargıtay’ın aşağıda belirtilen emsal kararının, eşinin annesinden hakaret gören ve manevi tazminat talep eden kişiler için değerlendirilmesi

Aldatan Eşi Whatsapp Mesajlari İle Affettiğini Belirten Taraf, Aldatma (Zina) Nedeniyle Boşanma Davası Açamaz!

Boşanma davasında affetmenin niteliği, boşanma sebebine ve affın nasıl gerçekleştiğine bağlı olarak değişir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2011 / 1886 Esas ve 2011/23841 Karar No lu kararı, affeden tarafın affettiği aldatma (zina) sebebine dayanarak boşanma davası açamayacağını gösteren önemli bir örnektir. Kararın tam metni şu şekildedir : “2. Hukuk Dairesi         2011/1886 E.  ,  2011/23841 K.MAHKEMESİ

EKONOMİK ŞİDDET, BOŞANMA DAVASINDA KUSUR SEBEBİDİR VE MANEVİ TAZMİNAT SONUCU DOĞURUR!

Eşinin maddi imkanlarını kısıtlayarak ve maddi desteğini keserek ekonomik şiddet uygulayan erkek boşanma davasında kusurlu sayılmış ve manevi tazminata mahkum edilmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017 / 2733 Esas ve 2021/1053 Karar No lu kararır, ekonomik şiddetin boşanmada kusur sebebi ve manevi tazminat sonucu doğurabileceğini gösteren önemli bir örnektir. Boşanma davasından ve affetme kararından önce

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?