Category: Ceza Hukuku

Müşteki Nedir

Müşteki Nedir?

Müşteki suç teşkil eden eylemlerden zarar gören kişi, ilgili suç tipinin mağdurudur. Sözlük anlamı ve hukuk terminolojisindeki anlamı çok yakın olan müşteki kelimesi esasen şikâyetçi anlamına gelir. Müştekinin yani mağdurun takibi şikâyete bağlı suçlarda şikâyet hakkını 6 aylık olan zamanaşımı süresi içerisinde kullanması gerekir. Bu 6 aylık zamanaşımı süresi müştekinin faili ve suç teşkil eden

Ceza Avuklarının Baktığı Kanun Kapsamındaki Suçlar

Ceza Avukatının Türk Ceza Kanunu Kapsamında Baktığı Suçlar

Türk ağır ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda düzenlenmiş olan suçlarla ilgilenir. Bu suçlar arasında aşağıda açıklanacak olan vücut dokunulmazlığına karşı suçlar, işkence ve eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar da vardır. Ayrıca, ceza avukatları, müvekkillerini yargılanma sürecinde savunurken, kanunun sunduğu hakları ve en iyi avukat savunmalarını kullanarak müvekkillerinin haklarını en etkin şekilde

Ceza Avukatı Tutmak Zorunlu Mudur?

Ceza Avukatı Tutmak Gerekli Midir?

Ceza davalarında avukat tutmanın zorunluluğu hakkında sıkça karşılaşılan sorulardan biri, “Ceza davalarında avukat tutmak zorunlu mudur?” olmaktadır. Genel olarak, vatandaşlarımız ceza mahkemelerinde veya hukuk mahkemelerinde avukat tutmak zorunda değillerdir. Ancak, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 150. maddesine göre, alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlar için avukat bulundurulması zorunludur. İstisnai durumlar dışında, ceza davalarında avukatla

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 125. Maddesinde “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?