Yayınlarımız

STARTUP HUKUKU ÜZERİNE-1: Convertible Note

Convertible Note Nedir? Startup ekosisteminde son zamanlarda sıklıkça kullanılan bir...

STARTUP HUKUKU ÜZERİNE-2: Avrupa Birliği...

Avrupa Birliği tarafından 2018 yılında kabul edilerek yürürlüğe giren Payment...

STARTUP HUKUKU ÜZERİNE-3: Çalışanların Şirkette...

Şirketler, çalışanlarının gerek motivasyonunu arttırmak gerekse şirkete olan bağlılıklarını güçlendirmek...
Post Display type3

Ceza Avukatının Türk Ceza Kanunu Kapsamında Baktığı Suçlar

Türk ağır ceza avukatı, Türk Ceza Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlarda düzenlenmiş olan suçlarla ilgilenir. Bu suçlar arasında aşağıda açıklanacak olan vücut dokunulmazlığına karş...

Fazla Çalışma Ücretinin Maaş Ödemesine Dahil Olduğu Kararlaştırılabilir mi?

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesi kapsamında kural olarak haftalık çalışma süresi kırk beş saat olarak belirlenmiştir. İş hukuku kapsamında, denkleştirme uygulanan haller hariç...

KVKK Değişikliği ve Adım Adım GDPR

Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (“Teklif”) hazırlanarak 16 Şubat 2024 tarihinde komisyona s...

Ceza Avukatı Tutmak Gerekli Midir?

Ceza davalarında avukat tutmanın zorunluluğu hakkında sıkça karşılaşılan sorulardan biri, “Ceza davalarında avukat tutmak zorunlu mudur?” olmaktadır. Genel olarak, vatandaşlar...

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 125. Maddesinde “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek sureti...

Boşanma Avukatı Ücretleri 2024

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR Boşanma davaları, evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri olarak ölüm ve gaiplik gibi durumlarla birlikte kabul edilir. Bu davalar genellikle anlaşmalı ve...

Hukuki danışmanlığa mı ihtiyacınız var?