Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur Ana Foto

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davaları çoğu zaman taraflar için zorlu, manevi anlamda ağır süreçlerdir. Öte yandan boşanmanın mali açıdan da birçok sonucu olmaktadır. Bu sebeple sürecin hem hızlı, hem kontrollü hem de sağlıklı ilerlemesi için bir boşanma avukatı desteği almak önem taşır.

Boşanma Davalarında Avukat Tutmak Gerekir Mi?

Boşanma söz konusu olduğunda, sürecin nasıl ilerleyeceği büyük önem taşır. Boşanma davası anlaşmalı ya da çekişmeli olarak iki şekilde açılabilir. Boşanma davasının nasıl açılacağı sürecin nasıl ilerleyeceğine dair önemli ipuçları içerir. Anlaşmalı boşanma davasının, çekişmeli boşanma davasına göre daha kısa sürede sonuçlandığı söylenebilir.

Kural olarak, boşanma davasında bir avukat ile birlikte çalışma zorunluluğu yoktur. Ek olarak belirtmek gerekir ki Türk Hukukunda hiçbir dava için avukat tutmak zorunluluğu yoktur. Ancak söylendiği gibi sürecin daha profesyonel yürütülmesi ve herhangi bir hak kaybına uğramamak adına, güvendiğiniz ve tercih ettiğiniz bir avukat ile anlaşmak daha güvenli olacaktır. Özellikle çekişmeli boşanmalar söz konusu olduğunda dava ile özel olarak ilgilenecek bir avukat olması yarar sağlayacaktır.

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Anlaşmalı Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Anlaşmalı boşanma davasında tarafların bir protokol hazırlaması, bu protokolün tamamı üzerinde anlaşmaları gerekmektedir. Bu protokol, boşanmanın tüm sonuçlarını, doğacak hak ve yükümlülükleri içermelidir. Boşanma sonucunda tarafların karşılıklı tazminat talepleri de protokol içerisine alınmalıdır. Bu noktada evliliğin hangi koşullarda sonuçlanacağını belirlemesi gerekmektedir. Bu protokolün bir avukat tarafından hazırlanması bu sebeple önem taşımaktadır. Herhangi bir hak kaybına sebebiyet verilmemesi için bu protokolün özenli
hazırlanması gerekir. Nafaka, velayet, maddi ve manevi tazminat, eşyaların paylaşımı, katılma payı alacağı protokol içerisinde belirlenir.

Bir avukatın süreçteki etkisi sayesinde, karşılaşılması muhtemel ama tarafların aklına dahi gelmeyen uyuşmazlıklar, yaşanmadan önlenmiş olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Avukatın Rolü

Çekişmeli boşanma davasında, tarafların boşanma konusunda hemfikir olmaması söz konusudur. Özel bir boşanma nedenine ya da evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle açılan çekişmeli boşanma davasında avukata özellikle iddiaların gerçekliğini ispatlama ve kusurları tespit etmede büyük rol düşmektedir.

Boşanma Davalarında Avukatın Rolü

Boşanma Davasında Delillerin Sunulması ve Tanık Dinletilmesi

Boşanma davasında, eğer anlaşmalı bir boşanma söz konusu değilse, öne sürmüş olduğu delilleri ispatlamakla yükümlüdür. Özellikle dayanılan sebep zina, terk, evliliğin temelden sarsılması gibi bir sebepse davacı taraf belli başlı somut delillerle desteklemelidir. Taraflar söz konusu nedenlerle evliliğin ve beraber ortak bir yaşam sürdürmenin artık çekilmez olduğunu öne sürerek boşanma talep etmelidirler.

Ek olarak davacının maddi ya da manevi tazminat talebi ya da yoksulluk nafakası talebi varsa bunların gerekçelerini de mahkeme huzurunda ispat etmelidir. Bu gibi sebeplerden, boşanma davasında kusur ve kusurun ispatı büyük önem taşır.

Boşanmada kullanılacak delillerin her şeyden önce hukuka uygun olması gerekmektedir. Boşanma davasında en sık başvurulan deliller, fotoğraflar, otel kayıtları, kamera görüntüleri, sosyal medya hesapları, tanıklar; şiddetin söz konusu olduğu durumlarda ise hastane kayıtları, bilirkişi incelemeleri, kolluk kayıtları örnek gösterilebilir. Ancak özellikle vurgulamak gerekir ki bahsedilen fotoğraflar ve kamera görüntülerinin hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekmektedir. Gizlice eşinin görüntülerini alan, özel hayatının gizliliği ihlal eden eş, boşanma davasındaki haklılığını ispat etmek adı altına suç işleyebilmektedir. Bu sebeple bir avukat tarafından savunulmak kişilere avantaj sağlamaktadır.

Velayet Davasında Avukatın Rolü

Velayet davası, boşanma süreci sonrası çocuğun ebeveynler arasında nasıl paylaşılacağına ilişkin bir davadır. Bu tür davaların esas amacı çocuğun boşanmadan en az şekilde zarar görmesi ve üstün yararının korunmasıdır. Avukatlar da bu süreçte hem müvekkillerinin hem de çocuğun çıkarlarını korumak adına gerekli araştırmaları yapar. Çocuğun yaşam şartlarını, sosyal ortamını, eğitim hayatını da kapsayacak şekilde uygun şartların sağlanacağı durumu tespit edip buna yönelik delilleri de mahkemeye sunmaktadır.

Özellikle velayet gibi hassas konularda boşanma sürecinde olan taraflar için diyalog kurmak çok stresli ve gergin bir hal alabilmektedir. Böyle bir ortamda sağlıklı iletişim kurup karar almak da çok kolay olmayabilir. Avukatlar ise tam bu noktada devreye girerek daha sağlıklı iletişim kurulmasını ve daha doğru kararlar alınmasını sağlamak için gerekli desteği müvekkillere sağlamaktadır. Bu sayede süreç hem hukuka uygun hem de etik şekilde yürütülmektedir.

Boşanma Davalarında Avukatın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

Boşanma davası aile birliğinin sona ermesine ilişkin bir dava olduğu için her halükarda tarafların duygusal olarak yoğun ve zorlu bir süreçten geçtiğini kabul etmek gerekir. Bu sürece en yakından şahitlik edenler de doğal olarak avukatlar olmaktadır. Burada müvekkilleri hem hukuki olarak yönlendirmek hem de fevri tepkilerle hatalı kararlar almalarını ya da etik dışına çıkmalarını önlemek de kısmen avukatlara düşmektedir.

Boşanma davalarında en sık karşılaşılan durum tarafların duygusal hareket ederek aslında istemediği sonuçlara yönelik fevri kararlar almasıdır. Bu sebeple avukat olarak müvekkilin tazminat, nafaka, velayet gibi konularda ne istediğinin tam olarak anlaşılması önem arz etmektedir. Net olarak kararlar alındığı takdirde izlenecek yol haritasını belirlemek de daha kolay olmaktadır. Ek olarak bu gibi konularda karar alırken müvekkile karşı objektif yaklaşmak, yerine gelemeyecek vaatlerde bulunmak ve karşı tarafın düşman olmadığını hatırlatmak da müvekkilin daha doğru yönlendirilmesini sağlayacaktır. Aynı şekilde müvekkillere, avukatlarından herhangi bir şey saklamasalar yönünde telkinde bulunulmasında fayda olacaktır.