boşanma avukatı ücretleri yazısının ana fotoğrafı

Boşanma Avukatı Ücretleri 2024

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR

Boşanma davaları, evlilik birliğini sona erdiren sebeplerden biri olarak ölüm ve gaiplik gibi durumlarla birlikte kabul edilir. Bu davalar genellikle anlaşmalı veya çekişmeli olarak ikiye ayrılır, yani tarafların boşanma konusunda anlaşma sağlayıp sağlayamadıklarına bağlı olarak şekillenir ve bir boşanma avukatından yararlanmak büyük önem teşkil eder.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin boşanma konusunda anlaşarak birlikte mahkemeye başvurması veya bir eşin açtığı boşanma davasını diğer eşin kabul etmesi durumunda gerçekleşir. Taraflar, boşanma davası devam ederken anlaşmalı boşanma protokolünü imzalayarak mahkemeye sunarlar. Ancak bu protokolün titizlikle hazırlanması gerekir, çünkü küçük bir hata veya eksiklik ileride geri dönülmesi zor hak kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, uzman bir anlaşmalı boşanma avukatından yardım almak önemlidir.Çekişmeli boşanma davası ise, taraflar arasında boşanma konusunda anlaşmazlık bulunduğunda ortaya çıkar. Bu durumda, mahkeme taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için karar verecektir. Ancak çekişmeli boşanma davaları genellikle maddi ve manevi açıdan tarafları yıpratıcı olabilir, bu yüzden mümkünse anlaşmalı boşanma yolunun tercih edilmesi önerilir.

Anlaşmalı boşanma için Türk Medeni Kanunu’nun 166/3 maddesi, en az bir yıllık evliliklerde taraflara anlaşarak boşanma olanağı tanır. Eşler, anlaşmalı boşanma protokolü ve dava dilekçesiyle birlikte aile mahkemesine başvurur ve duruşmada boşanma protokolünü onaylarlar.
TMK 166/3: “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Halim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma talebinde bulunan eşlerin belirli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar arasında en az bir yıllık evlilik süresi, tarafların birlikte dava açması veya birinin davasını kabul etmesi, mahkemede hazır bulunarak boşanma isteğini beyan etmeleri ve hâkimin karara vardıkları hususları onaylaması yer alır. Tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde bulundurarak hâkim, anlaşmalı boşanmaya hükmeder ve gerektiğinde değişiklik yapabilir, ancak tarafların ikrarları hâkimi bağlamaz.

boşanma avukatı ücreti

BOŞANMA DİLEKÇESİ ÜCRETİ NEDİR

Öncelikli boşanma dilekçesi ücreti ifadesinin çok doğru bir kullanım olmadığını belirtmek gerekir. Bunun nedeni avukatların sadece yazdıkları dilekçe için bir ücret almıyor olmalarıdır. Avukatlar tüm hukuki süreci takip eder, dilekçe ise bunun sadece bir parçasıdır. Hukuki süreçler için belirlenen ücretler, avukatın dosyaya harcadığı emek ve zaman göz önüne alınarak değişiklik gösterebilir. Boşanma davalarında, avukatın yazacağı dilekçelerin süresi, ziyaret edeceği kurumlar ve kuruluşlar gibi faktörler ücretin belirlenmesinde etkilidir. Ayrıca, davaların anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olduğu da ücretin belirlenmesinde önemlidir.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı her yıl Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ni yayımlar. Bu tarife, tüm avukatların alması gereken en düşük ücreti belirler. Ayrıca, avukatların mensup olduğu barolar tarafından tavsiye niteliğinde ücret tarifesi yayımlanır. Bu tarife, avukatların hangi davalar için ne kadar ücret alacaklarını belirler. Ancak bu tavsiye niteliğindeki ücret tarifesinin altında veya üstünde bir ücret almak avukatın takdirindedir.

Boşanma avukatları, müvekkillerinden talep edecekleri ücreti harcadıkları emek ve zamanına göre belirlerler. Bu süreçte avukatlar, dilekçeler yazacak, deliller toplayacak, ilgili kurumlarla yazışmalar yapacak ve görüşmelerde bulunacaklar. Bu faktörler de boşanma avukatlarının ücretinin belirlenmesinde rol oynar.

İstanbul Barosu’nun tavsiye niteliğinde belirlediği ücretler şu şekildedir:
Anlaşmalı boşanma davası için 52.500,00 TL
Çekişmeli boşanma davası için 78.000,00 TL

Ancak, yargılama ücretleri, tebligat çıkarılması, tanık sayısı, bilirkişi hizmeti gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir ve kesin olarak belirlenemez.

Toplam boşanma davası ücretleri, işin zorluğuna, hukuki uyuşmazlığın niteliğine, dava türüne ve avukatın gösterdiği emeğe göre serbestçe belirlenebilir. Ancak, bu ücretin, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret miktarından az olmaması yasal bir gerekliliktir.

BOŞANMA AVUKATI ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

Boşanma süreci, çiftler arasında karmaşık ve hassas bir hukuki süreçtir. Bu süreçte, bir boşanma avukatının hizmetlerine başvurmak oldukça yaygındır. Ancak, boşanma davası sırasında ortaya çıkan avukat ücretleri genellikle belirsizlik ve anlaşmazlıklara neden olabilir.

Boşanma avukatı ücretleri, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu faktörler arasında davanın türü (anlaşmalı veya çekişmeli), davaya ilişkin belgelerin hazırlanması, delil toplanması, mahkemeye sunulması gibi işlemlerin karmaşıklığı, davaya katılan avukat sayısı ve davanın süresi gibi unsurlar yer alır.

İlk olarak, boşanma davasını açan taraf genellikle kendi boşanma avukatını tutar ve bu boşanma avukatının ücretini öder. Ancak, davayı kaybeden tarafın da bazı durumlarda karşı tarafın boşanma avukatı ücretini ödemesi gerekebilir. Bu durumda, mahkeme kararıyla davayı kaybeden tarafın, kazanan tarafın avukatının ücretini ödemesi hükmedilebilir.

Boşanma davasında mahkeme masraflarını ödeyecek taraf, genellikle mahkemenin belirleyeceği şekilde ödeme yapar. Ancak, taraflar arasında anlaşma sağlanırsa, mahkeme masrafları karşılıklı olarak ortak bir şekilde ödenebilir.

Ayrıca, çekişmeli boşanma davalarında dava masraflarını ödemesi gereken taraf genellikle dava açan taraftır. Ancak, davayı kazanması durumunda, yargılama giderlerinin bir kısmı karşı tarafından tazmin edilebilir.

Boşanma davalarında avukat ücreti genellikle müvekkil ile avukat arasında özel bir anlaşma ile belirlenir. Bu ücret, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari ücret tarifesine göre belirlenmiş olabilir veya avukat ile müvekkil arasında serbestçe kararlaştırılabilir.

Özetle boşanma davalarında biri müvekkil ile avukat arasında asgari ücret tarifesine uygun belirlenmiş vekalet ücreti biri avukatın davayı kazanması ile ortaya çıkan avukat ve karşı taraf arasındaki karşı vekalet ücreti olmak üzere iki ayrı ücret bulunur.

Boşanma davası sürecinde boşanma avukatı ücretlerinin kim tarafından ödeneceği, davanın türüne, mahkeme kararlarına ve taraflar arasındaki anlaşmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tarafların, dava süreci başlamadan önce avukat ücretleri ve masrafları konusunda net bir anlaşma yapmaları önemlidir. Bu sayede, olası anlaşmazlıkların önüne geçilerek davanın daha sorunsuz bir şekilde ilerlemesi sağlanabilir.